Einar K. Guðfinnsson formand for forberedelses-kommissionen

Folket udformer programmet

Island opnåede at blive en fri og suveræn nation i 1918. Og da der er gået 100 år siden denne betydningsfulde begivenhed i vores historie, skal vi mindes det på mange forskellige måder sådan som det blev fastslået med Altingets beslutning den 13. oktober 2016.

1918 var et virkelig hårdt år i Island. Nationen blev plaget af en isvinter, og en farlig epidemi dræbte folk i store mængder. Alligevel var der optimisme i befolkningens hjerter da suveræniteten blev til virkelighed den 1. december det år.

De første år af 1900-tallet var en tid med omvæltninger. Suveræniteten gav befolkningen endnu mere kraft og mod og blev i sig selv et incitament til fremskridt som bragte os fra fattigdom til overflod på forbavsende kort tid.

Nu da vi fejrer 100 års jubilæet, bør vi naturligvis se tilbage og huske de kendte ord, om at tænke på fortiden når nyt skal bygges. Men som det sig hør og bør, skal vi også se på fremtiden, udrustet med viden om fortiden og med det mål at lære af erfaringen.

Det står helt klart at højdepunkterne i jubilæumsåret 2018 bliver to begivenheder: Dels Altingets sammentræde på Þingvellir den 18. juli, og dels højtidelighederne der forhåbentlig afholdes rundt om i hele landet den 1. december.

Altinget har nedsat en kommission til at forberede hvordan den store begivenhed skal fejres. Kommissionen har fået det opdrag at lade samle et skrift om optakten til unionsloven, indholdet af loven og praksis omkring den, og ligeledes et skrift om indholdet af den suverænitet som Island fik som national rettighed i 1918; i samarbejde med Den Arnamagnæanske Samling at afholde en udstilling af dens vigtigste håndskrifter for at minde om grundlaget for islandsk kultur og forudsætningerne for nationens selvstændighed og suverænitet, bidrage til en samlet udgave af islændingesagaerne i jubilæumsåret, så Islands gamle litteratur altid er tilgængelig for alle, såvel på tryk som digitalt, og at opfordre skolerne til at rette blikket mod den skelsættende begivenhed der indtraf i det islandske samfund med unionsloven i 1918.

Kommissionen har straks sat sig det mål at forsøge at opildne så mange som muligt til at deltage i årets højtideligheder. Vi vil henvende os til befolkningen, kommunerne, institutioner, organisationer og alle der er interesseret i at deltage i dette store projekt. Vi vil annoncere efter interesserede rundt om i hele landet så de bidrager til at alt lykkes på bedste vis, at der til stadighed bliver højtider hele året igennem, og at så mange som muligt deltager. Vi skal kigge ind i fremtiden og fortiden og lægge særlig vægt på at få unge med i dette projekt. Vi er overbevist om at der af den smeltedigel skabes et mangesidigt og ambitiøst program for at fejre denne skelsættende begivenhed i vores historie.

Vi glæder os virkelig til samarbejdet, og vi ved at 2018 med rette bliver et festsår som understreger betydningen af suverænitet, såvel i fortiden, nutiden og ikke mindst i fremtiden.

 Einar K. Guðfinnsson

formand for forberedelseskommissionen